Verkkokoulutuksen suunnittelun ja rakentamisen linjaukset oppilaitoksissa

Suunnittelevatko opettajat oppilaitoksessanne verkkokursseja itsenäisesti? Onko oppilaitoksella tarjota kanavia verkkokurssien rakentamiseen ja toteuttamiseen? Osaavatko opettajat suunnitella verkkokoulutuksia?

Opettajat kaipaavat ohjeistusta verkkokoulutuksen suunnitteluun. Ensikertalaiselle verkkokurssin rakentaminen ei ole yksinkertaista ja siihen saa kulumaan paljon työaikaa. Aiemmin lähiopetuksessa tapahtuvaa koulutusta ei useinkaan voida siirtää verkkokurssiksi sellaisenaan. Opettajat voivat kokea olevansa yksin asian kanssa ja kynnys rakentaa verkkokursseja kasvaa. Opettajien työ helpottuisi jos opettajilla olisi tiedossa oppilaitoksen käytössä olevat tai suositellut verkkokoulutusympäristöt, ja verkkokurssien suunnittelun ja rakentamisen tueksi olisi saatavilla ohjeistusta.

Oppilaitostasolla pohdittavia asioita:

  • Onko oppilaitoksella käytössä tai mahdollisuus käyttää verkkokoulutusympäristöjä, joita opettajat voisivat hyödyntää työssään?
  • Tulisiko verkkokurssit järjestää yhdenmukaisissa ympäristöissä?
  • Osallistujien kannalta on selkeää, jos ympäristöjen lisäksi kurssirakenteet noudattavat yhteisiä linjauksia, jolloin opiskelu saman oppilaitoksen eri kursseilla on helpompi hahmottaa.
  • Yhteiset ohjeistukset opettajille verkkokurssien rakentamiseen säästää opettajien työaikaa ja näin opettajille jää enemmän aikaa toteuttaa itse koulutus.