Blogi

Suunnittelevatko opettajat oppilaitoksessanne verkkokursseja itsenäisesti? Onko oppilaitoksella tarjota kanavia verkkokurssien rakentamiseen ja toteuttamiseen? Osaavatko opettajat suunnitella verkkokoulutuksia? Opettajat kaipaavat ohjeistusta verkkokoulutuksen suunnitteluun. …

Suunnitellessa koulutusta verkkoon on syytä hetkeksi pysähtyä pohtimaan verkkoa koulutusympäristönä. Verkon ehdottomina etuina ovat aika- ja paikkariippumattomuus sekä saavutettavuus. Verkkokurssi voidaan suunnitella …

Oletko joskus opiskellut verkossa vain todetaksesi ettei kurssia jaksaisi suorittaa? Oletko miettinyt, mistä motivaation puute johtui tai ehkä kenelle kurssi ylipäätään oli …

Tuli yllätyksenä. Suurilla organisaatioilla ja oppilaitoksilla on usein verkkokoulutuksia varten kurssiympäristö valmiina, potentiaaliset asiakkaat olemassa, markkinointitoimenpiteen automaationa, maksuliikenne järjestettynä. Koulutusta suunnitellaan tiimityönä. …