Koulutus verkkoon

Tarvitsetko verkkokoulutuksen suunnitteluun liittyvää koulutusta? Kaipaatko uutta ilmettä tai ehkä selkeyttä verkkokurssillesi? Pedagogista näkemystä suunnittelun tueksi? Oletko vasta siirtämässä koulutusta verkkoon? Verkosti suunnittelee verkkokoulutuksia pienistä muutoksista laajempiin projekteihin puolestasi tai yhteistyössä kanssasi.

Koulutuspalvelut

  • Yksilö- ja ryhmävalmennukset verkkokoulutuksen toteuttamisen tueksi.
  • Verkkokoulutuksen suunnitteluun liittyvää verkkokoulutusta.
  • Asiakkaan tarpeiden mukaista koulutusta.
  • Koulutusyhteistyö oppilaitosten kanssa.

Suunnittelupalvelut

  • Koulutus olisi aika siirtää verkkoon tai päivittää olemassa olevaa verkkokoulutusta, mutta aika ei riitä koulutuksen suunnitteluun?
  • Suunnitteletko verkkokoulutusta, mutta kaipaisit suunnitteluun tukea?
  • Suunnitelma valmiina, mutta koulutuksen rakentaja puuttuu?
  • Verkostilta myös verkkokurssien ylläpito- ja tukipalvelut sekä verkkosivustot. 
  • Ota yhteyttä, niin suunnitellaan yhdessä.
Snellmannin-kesäyliopisto

Verkkokoulutuksen suunnittelun perusteet (1 op)

26.1.-2.3.2021, verkkokurssi

Verkkokoulutuksen suunnittelu ja toteuttaminen verkkoympäristöön.
Kouluttaja Hanna Visapää

Suun­nit­te­let­ko työs­sä­si verk­ko­kou­lu­tuk­sia, mut­ta kai­paat ide­oi­ta nii­den suun­nit­te­luun? Tai olet­ko vas­ta ai­keis­sa vie­dä kou­lu­tus­ta verk­ko­ym­pä­ris­töön? Mie­tit­kö, mitä tu­lee ot­taa huo­mi­oon nii­tä suun­ni­tel­les­sa?

Snellmannin-kesäyliopisto

Rakennetaan verkkokurssi yhdessä (2 op)

30.3.-18.5.2021, verkkokurssi

Verkkokoulutuksen suunnittelu ja toteuttaminen verkkoympäristöön.
Kouluttaja Hanna Visapää

Tiedät teoriassa kuinka verkkokurssi tulisi rakentaa, mutta tahtoisit harjoitella verkkokurssin suunnittelua ja rakentamista käytännössä? Mietit myös, kuinka verkkokurssia suunnitellaan ja rakennetaan koulutusympäristöön sekä kuinka kurssimateriaalia valitaan ja valmistetaan kurssille?

Tmi Verkosti

Muutama sana Verkostin perustajasta. Nimeni on Hanna Visapää. Olen  verkkopedagogiikkaan erikoistunut kasvatustieteen maisteri, jolle verkkokoulutuksen suunnittelu on jo vuosia ollut lähellä sydäntä. Työskentelin aiemmin järjestö- ja vapaan sivistystyön alan oppilaitoksessa. Syksyllä 2018 perustin oman yrityksen. Päätin alkaa tarjota asiantuntijapalveluitani organisaatioiden käyttöön. Pääsen näin osaksi mielenkiintoisia projekteja, kehittymään asiantuntijana ja ennen kaikkea olemaan avuksi asiakkaiden toiminnan kehittämisessä. Asiakas puolestaan saa yhteistyökumppanikseen innostuneen, jatkuvasti uutta tietoa janoavan alaan erikoistuneen asiantuntijan. Yksinyrittäjänä pystyn tarjoamaan ketterää, yhteistyöhön perustuvaa, tuntihinnoitteluun pohjautuvaa suunnittelu- ja koulutuspalveluja.

Ota yhteyttä niin rakennetaan verkkokoulutus yhdessä.

Yhteistyössä & asiakkaita

Snellman Edu logo
Viestintäkurssit.fi logo
Pisteen Paikka logo
Hanke Viestii logo
Vierellä logo
Caprice Consulting logo
Valmennuskeskus public logo
Toimintaterapia Tammisto-logo
Neemo logo

“Olimme todella tyytyväisiä  Verkostin palveluihin”

Valmennuskeskus Public

Ota yhteyttä

Hanna Visapää
Tmi Verkosti
Yrittäjä, KM
hanna.visapaa@verkosti.fi
www.verkosti.fi
041-596 720

Y-tunnus 2935468-9

Blogi

Suunnittelevatko opettajat oppilaitoksessanne verkkokursseja itsenäisesti? Onko oppilaitoksella tarjota kanavia verkkokurssien rakentamiseen ja toteuttamiseen? Osaavatko opettajat suunnitella verkkokoulutuksia? Opettajat kaipaavat ohjeistusta verkkokoulutuksen suunnitteluun. Ensikertalaiselle verkkokurssin rakentaminen ei ole yksinkertaista ja siihen saa kulumaan paljon työaikaa. Aiemmin lähiopetuksessa tapahtuvaa koulutusta ei useinkaan voida siirtää verkkokurssiksi sellaisenaan. Opettajat voivat kokea olevansa yksin asian kanssa ja kynnys rakentaa verkkokursseja …
Suunnitellessa koulutusta verkkoon on syytä hetkeksi pysähtyä pohtimaan verkkoa koulutusympäristönä. Verkon ehdottomina etuina ovat aika- ja paikkariippumattomuus sekä saavutettavuus. Verkkokurssi voidaan suunnitella siten, että kurssia voi suorittaa silloin kun siihen löytyy itselle sopiva ajankohta – itsenäisesti ja joustavasti. Etuna verkkokurssin suunnittelun näkökulmasta on, että vaikka kurssin suunnitteluun voi kulua aluksi aikaa ja vaivaa – ehkä …
Oletko joskus opiskellut verkossa vain todetaksesi ettei kurssia jaksaisi suorittaa? Oletko miettinyt, mistä motivaation puute johtui tai ehkä kenelle kurssi ylipäätään oli suunnattu? Osallistuitko kurssille vain, koska tahdoit osallistua verkkokurssille? Et todennäköisesti – tahdoit todennäköisemmin löytää ratkaisuja olemassa olevaan pulmaan, johon odotit kurssilta vastauksia. Etkä niitä mahdollisesti saanut. Kurssin suunnitteluvaiheessa kohderyhmän rajaaminen saattoi jäädä puolitiehen. …